Nature sauvage

Recherche multilingue

 

Argiope fasciée alias argiope frelon ou épeire fasciée   (Argiope bruennichi)

Wasp spider  Wespenspinne  Ragno Vespa  Araña tigre  Wespspin

 

Argiope fasciée (Argiope bruennichi)

Yvoire    -    (Haute-Savoie) 

 

 

Argiope fasciée (Argiope bruennichi)

Massongy    -    (Haute-Savoie) 

 

 

Argiope fasciée (Argiope bruennichi)

Aiguamolls de l'Empordà   -   (Catalogne / Espagne)

 

 

Argiope fasciée (Argiope bruennichi)

Neydens    -    (Haute-Savoie)

 

 

Argiope fasciée (Argiope bruennichi)

Viguzzolo   -   (Alessandria / Italie)

 

 

Argiope fasciée (Argiope bruennichi)

Vilaüt   -   (Catalogne / Espagne)

 

 

Argiope fasciée (Argiope bruennichi)

Viareggio   -   (Toscana / Italie)  

 

 

Argiope fasciée (Argiope bruennichi)

Causse Méjean   -   (Cévennes)   

 

 

Argiope fasciée (Argiope bruennichi)

Yvoire    -    (Haute-Savoie)

 

 

Argiope fasciée alias argiope frelon ou épeire fasciée   (Argiope bruennichi)

Neydens    -    (Haute-Savoie) 

 

 

Argiope fasciée (Argiope bruennichi)

Vulbens   -   (Haute-Savoie)

Reproduction interdite