Nature sauvage

Recherche multilingue

Diaporama.par.espèces

 

Sterne caspienne       (Hydroprogne caspia)

 Caspian tern   Raubseeschwalbe   Sterna maggiore   Pagaza piquirroja   Reuzenstern   

 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Badia de Roses   -   (Girona / Espagne)

 

 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Delta de l'Ebre   -   (Tarragona / Espagne)

 

 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Aiguamolls de l'Empordà   -   (Girona / Espagne)

 

 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Aiguamolls de l'Empordà   -   (Girona / Espagne)

 

 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Badia de Roses   -   (Girona / Espagne)

 

 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Delta de l'Ebre   -   (Tarragona / Espagne)

 

 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Delta de l'Ebre   -   (Tarragona / Espagne)

 

 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Aiguamolls de l'Empordà   -   (Girona / Espagne)

 

 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Delta de l'Ebre   -   (Tarragona / Espagne)

 

 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Aiguamolls de l'Empordà   -   (Girona / Espagne)

 

 

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia)

Aiguamolls de l'Empordà   -   (Girona / Espagne)

Reproduction interdite